КУЛТУРНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗА МЕСЕЦ ЮНИ

!!!  Важно !!!

Срещата-разговор с капитан II-ри ранг Николай Данаилов
предвидена в културната програма на общината за 08.06.2023г.,
се отлага за 09.06.2023г.
Часът и мястото на срещата остават непроменени. 

Новини за туризма